Falundafa.org
smallA bigA

Džuaņ Faluņ
Likuma Rata griešana

(Latviešu valodā)

Li Hundži

Interneta versija
2014. gada tulkojums


Šis Faluņ attēls ir Visums miniatūrā, visās citās dimensijās tam arī ir sava eksistences forma un evolūcijas process, tādēļ es to saucu par pasauli.

Li Hundži


Saturs

Par Dafa (Luņjui)

PIRMĀ LEKCIJA

OTRĀ LEKCIJA

TREŠĀ LEKCIJA

CETURTĀ LEKCIJA

PIEKTĀ LEKCIJA

SESTĀ LEKCIJA

SEPTĪTĀ LEKCIJA

ASTOTĀ LEKCIJA

DEVĪTĀ LEKCIJA

Tekstā sastopamie jēdzieni


............
Virspusēji “Džuaņ Faluņ” teksts neizceļas ar labskanību, dažkārt pat neatbilst mūsdienu valodas gramatikas likumiem. Taču, ja es sistematizētu šo grāmatu par Dafa, izmantojot mūsdienu gramatiku, rastos ļoti nopietna problēma – grāmatas valodas konstrukcija atbilstu gramatikas likumiem un būtu krāšņa, bet pašai grāmatai nebūtu dziļākas un augstākas nozīmes satura. Mūsdienu normatīvā leksika nebūt nespēj izpaust Dafa vadlīnijas dažādos augstos līmeņos un Likuma izpausmes katrā līmenī; turklāt tā nespēj iekustināt skolnieku Beņti un Gun evolūcijas un paaugstināšanās procesu, ne arī iekustināt citas šādas būtiskas izmaiņas.
............

Li Hundži
1996. gada 5. janvārī