Falundafa.org
Saturs 4.vingrojums Vingrojumu kustību mehānika un principi

5. Dievišķo spēju pastiprināšana
(Šeņtun dzjači fa)

 

Princips. Dievišķo spēju pastiprināšana pieder pie pilnveidošanās vingrojumiem miera stāvoklī. Tas ir vispusīgs vingrojums, kura izpildes rezultātā tiek pastiprināts dievišķais spēks (tajā skaitā arī pārdabiskās spējas), griežot Faluņ un izpildot Budas mudru (roku žestus), tiek vairots gun spēks. Šis vingrojums pārsniedz vidējo līmeni, un sākotnēji tas tika turēts noslēpumā. Izpildot šo vingrojumu, nepieciešams sēdēt, sakrustojot abas kājas. Sākuma stadijā, kad cilvēks vēl nevar izpildīt dubulto kāju sakrustošanu, ir pieļaujama vienkāršā kāju sakrustošana. Tomēr galu galā jāsēž, sakrustojot abas kājas. Vingrojuma izpildes laikā izveidojas spēcīga enerģijas plūsma un ap ķermeni veidojas samērā liels enerģētisks lauks. Jo ilgāk kājas ir sakrustotas, jo labāk. Tas atkarīgs no cilvēka izturības. Jo ilgāk cilvēks sēž, jo vairāk pieaug vingrojuma intensitāte un jo ātrāk aug gun. Vingrojuma izpildes laikā jācenšas ne par ko nedomāt – netiek iesaistīta ne mazākā prāta darbība. No miera stāvokļa pārejot meditācijā, tavai Galvenajai apziņai ir skaidri jāapzinās, ka tu izpildi vingrojumu.

 
Dzeja: 

formula

Jouji vuji
Jiņsui dzjicji
Sikun feikun
Dundzjin žuji
 

It kā ar nolūku, tomēr bez nolūka,
Roku kustības virzās pa enerģētiskajiem mehānismiem;
It kā tukšums, tomēr nav tukšums,
Kustības vai miera stāvoklis – viss nepiespiesti.

 

Sagatavošanās. Sēdēt ar sakrustotām kājām. Muguru un kaklu turēt taisni. Zodu nedaudz pievilkt. Mēles galiņu piespiest pie aukslējām, starp zobiem atstāt nelielu spraugu, lūpas sakļaut. Visu ķermeni turēt atbrīvoti, bet ne ļengani. Acis viegli pievērt. Sirdī jārod līdzjūtība, sejas izteiksmei jābūt mierīgai un labestīgai.

 

Abas rokas salikt dzjejiņ pozīcijā vēdera lejasdaļā (att.5–1). Pakāpeniski ieslīgt miera stāvoklī.

Mudras izpilde (Da šoujiņ).

No dzjejiņ lēni celt augšup savienotas rokas. Kad rokas nonākušas iepretī galvai, atlaist dzjejiņ un pakāpeniski pagriezt plaukstas uz augšu. Kad plaukstas pagriezušās uz augšu, rokas sasniegušas visaugstāko punktu (att.5–2). (Izpildot mudru, apakšdelmi ar zināmu spēku vada augšdelmus.)

Tad atdalīt rokas vienu no otras, pagriezt tās uz aizmuguri, zīmējot loku virs galvvidus, laist rokas uz leju, līdz tās nonāk galvas priekšā (att.5–3).

Plaukstas vērstas uz augšu, pirkstu gali vērsti uz priekšu (att.5–4), elkoņus turēt pēc iespējas vairāk pavērstus uz iekšu.

Iztaisnojot plaukstu locītavas, krustot tās pret krūtīm. Vīriešiem kreisā roka virzās pa ārpusi, sievietēm – labā roka virzās pa ārpusi. Kad abas rokas izveidojušas horizontālu līniju (att.5–5), pagriezt ārējās rokas plaukstas locītavu uz āru, ar plaukstu uz augšu. Zīmēt pusapli. Plauksta vērsta uz augšu, pirkstu gali pavērsti uz aizmuguri. Roka tiek virzīta, pielietojot zināmu spēku. Pa to laiku iekšējās rokas plaukstu lēni griezt uz leju.

Kad roka ir izstiepta, pagriezt plaukstu uz augšu. Apakšējā roka ar ķermeni veido apmēram 30° leņķi (att.5–6).

Pēc tam, pagriezt abas plaukstas pret ķermeni, kreiso (augšējo) roku pa iekšpusi virzīt uz leju, bet labo roku – uz augšu. Tad atkārtot iepriekšējās kustības ar pretējām rokām, mainot roku pozīcijas (att.5–7).

Pēc tam vīriešiem iztaisnot labās rokas locītavu (sievietēm –kreisās rokas locītavu) un pagriezt plaukstas pret ķermeni. Pēc roku sakrustošanas krūšu priekšā, izstiept plaukstu uz leju, līdz roka iztaisnojas un atrodas virs apakšējās kājas. Vīriešiem – pagriezt kreiso plaukstu (sievietēm – labo plaukstu) uz iekšu, un celt to uz augšu. Pēc krustošanās krūšu augstumā, virzīt to uz priekšu un novietot kreisā pleca priekšā (sievietēm – labā pleca priekšā). Kad roka sasniegusi pozīciju, pagriezt plaukstu uz augšu, pirkstu galus vērst uz priekšu (att.5–8).

Tad mainīt roku pozīcijas, izpildot iepriekšējās kustības. Vīriešiem – kreisā roka (sievietēm – labā roka) virzās pa iekšpusi; labā roka – vīriešiem (kreisā roka – sievietēm) virzās pa ārpusi. Mainīt roku pozīcijas (att.5–9). Izpildot mudru, kustības jāizpilda secīgi, bez pārtraukuma.

Pastiprināšana (Dzjači).

Sākt no iepriekšējās roku kustības, virzīt augšējo roku pa iekšpusi un apakšējo roku pa ārpusi. Vīriešiem – pagriezt labo roku, virzīt to uz leju, plaukstu pavērst pret krūtīm. Vīriešiem – celt kreiso roku (sievietēm – labo roku) uz augšu. Kad abi apakšdelmi sasnieguši krūšu augstumu un veido taisnu līniju (att.5–10), izstiept rokas uz sāniem, pagriežot plaukstas uz leju (att.5–11).

Kad plaukstas aiziet pāri ceļiem, rokas novietot vidukļa augstumā, apakšdelmi un plaukstas vienā līmenī, abas rokas atbrīvotas (att.5–12). Šajā pozīcijā dievišķais spēks no ķermeņa iekšpuses tiek iepludināts rokās, lai pastiprinātu to. Pastiprināšanas laikā plaukstās var sajust siltumu, smagumu, tirpas, it kā tiktu turēts kāds smagums u. tml. Taču nedzenies pēc šīm izjūtām – ļauj visam notikt dabiski. Jo ilgāk tiek izturēta šī pozīcija, jo labāk.

Pēc tam vīriešiem saliekt labās rokas plaukstas locītavu (sievietēm – kreisās rokas plaukstas locītavu) un, pagriežot plaukstu uz iekšu, virzīt roku līdz vēdera lejasdaļai. Sasniedzot vēdera lejasdaļu, plaukstai jābūt pavērstai uz augšu. Tajā pašā laikā vīriešiem pagriezt kreiso roku (sievietēm – labo roku) un, ceļot augšup, virzīt to uz zodu. Kad roka nonākusi vienā līmenī ar plecu, plaukstai jābūt pavērstai uz leju. Sasniedzot pareizo pozīciju, apakšdelmam un rokai jāatrodas horizontālā stāvoklī. Abu plaukstu viduspunkti pavērsti viens pret otru. Saglabā šo pozīciju (att.5–13). Pastiprināšanas pozīcija jāsaglabā ilgu laiku, bet tu vari to saglabāt, cik ilgi spēj.

Pēc tam augšējo roku, it kā zīmējot pusapli, virzīt uz priekšu un uz leju, līdz vēdera lejasdaļai. Tajā pašā laikā celt apakšējo roku augšup, pagriežot plaukstu uz leju. Kad roka nonākusi līdz zodam, roka un pleci atrodas vienā līmenī. Abu plaukstu viduspunkti pavērsti viens pret otru. Saglabā šo pozīciju (att.5–14). Jo ilgāk šī pozīcija tiek izturēta, jo labāk.

Pilnveidošanās miera stāvoklī (Dzjingun sjiuliaņ).

Sākt no iepriekšējās pozīcijas. Augšējo roku, it kā zīmējot pusapli, virzīt uz priekšu un nolaist to līdz vēdera lejasdaļai. Salikt rokas dzjejiņ (att.5–15). Ieiet miera stāvokļa pilnveidošanā. Ieslīgt meditācijā, taču Galvenajā apziņā (Džujiši) jāpatur skaidra doma par to, ka tu izpildi vingrojumu. Jo ilgāk tu sēdi, jo labāk – sēdi tik ilgi, cik spēj.

Noslēguma pozīcija.

Salikt rokas heši un iziet no meditācijas (att.5–16). Atbrīvot kājas no sakrustotās pozīcijas.Saturs 4.vingrojums Vingrojumu kustību mehānika un principi