Falundafa.org
Saturs 2.vingrojums 4.vingrojums

3. Iespiešanās divos galējos polos
(Guaņtun liandzji fa)

 

Princips. Izpildot Iespiešanos divos galējos polos tiek panākta kosmosa enerģijas ieplūšana un sajaukšanās ar enerģiju ķermenī. Šā vingrojuma laikā tiek izsviests liels daudzums enerģijas, dodot iespēju praktizētājam ļoti īsā laikā attīrīt savu ķermeni. Izpildot vingrojumu, vienlaikus tiek atvērts enerģētiskais kanāls galvvidū un atvērtas ejas pēdās. Rokas virzās augšup un lejup saskaņā ar enerģiju ķermeņa iekšpusē un mehānismiem ķermeņa ārpusē. Izpildot kustību uz augšu, enerģija izlaužas pa galvvidu un virzās tieši uz augšējo, galējo Visuma polu; izpildot kustību uz leju, enerģija dzenas laukā pa pēdu apakšu un traucas tieši uz apakšējo, galējo Visuma polu. Atgriezusies no abiem galējiem poliem, enerģija virzās pretējos virzienos. Roku kustības kopumā tiek izpildītas deviņas reizes.

Pēc tam, kad deviņas reizes ir izpildītas uz augšu – uz leju slīdošas kustības ar katru roku atsevišķi, tiek deviņas reizes izpildītas uz augšu – uz leju slīdošas kustības ar abām rokām reizē. Tad vēdera lejasdaļas priekšā četras reizes pulksteņa rādītāja virzienā tiek griezts Faluņ, lai atgrieztu izkliedēto enerģiju ķermenī. Kustības tiek pabeigtas, savienojot rokas dzjejiņ.

Pirms vingrojuma izpildes iedomājies sevi kā divus tukšus cilindrus, kas stāv vertikāli starp debesīm un zemi, milzīgus un neiedomājami augstus. Tas palīdzēs netraucēti plūst enerģijai.

 
Dzeja: 

formula

Dzjinhua beņti
Fakai dindi
Sjiņci jimen

Tuntiaņ čedi

 

Attīrās ķermenis,
Fa atver augšējās un apakšējās enerģētiskās ejas;
Sirds žēlsirdīga un griba stipra,
Tiek sasniegts debesu zenīts un zemes viszemākais punkts.

 

Sagatavošanās. Kājas plecu platumā, stāvēt brīvi. Ceļus viegli ieliekt. Ceļus un gurnus atbrīvot. Visu ķermeni turēt atbrīvoti, bet ne ļengani. Zodu nedaudz pievilkt. Mēles galiņu piespiest pie aukslējām, starp zobiem atstāt nelielu spraugu, lūpas sakļaut. Acis viegli pievērt. Sejā saglabāt labvēlīgu un mierpilnu izteiksmi.

 
Roku savienošana dzjejiņ (Lianšou dzjejiņ). (att.3-1).

Roku sakļaušana krūšu priekšā (Šuanšou heši). (att.3-2).

Uz augšu – uz leju slīdošās kustības ar katru roku atsevišķi (Daņšou čun–guaņ).

No heši vienlaicīgi viena roka slīd uz augšu, otra – uz leju. Rokas lēni slīd pa enerģētisko mehānismu ķermeņa ārpusē. Enerģija ķermeņa iekšpusē virzās uz augšu un uz leju vienlaicīgi ar roku kustībām (att.3–3). Vīrieši uzsāk ar kreisās rokas slīdēšanu uz augšu; sievietes – ar labās rokas slīdēšanu uz augšu. Šī roka slīd gar seju un izstiepjas virs galvas. Pa to laiku lēni lejup slīd labā roka (sievietēm – kreisā). Tad roku pozīcijas mainās (att.3–4). Plaukstas turēt pavērstas pret ķermeni ne vairāk kā 10 cm attālumā no tā. Visu ķermeni atbrīvot. Viena uz augšu – uz leju kustība ar katru roku ir viena reize. Rokas atkārtoti slīd uz augšu un uz leju kopumā 9 reizes.

Uz augšu – uz leju slīdošās kustības ar abām rokām reizē (Šuanšou čun–guaņ).

Pēc roku slīdēšanas uz augšu – uz leju ar katru roku atsevišķi, kreiso roku (sievietēm – labo roku) paturēt augšā un gaidīt, kamēr otra roka lēni celsies augšup, līdz abas rokas atradīsies augšā (att.3–5). Tad abas rokas vienlaicīgi lēni slīd lejup (att.3–6). Abām rokām slīdot augšup – lejup, plaukstas turēt pavērstas pret ķermeni ne vairāk kā 10 cm attālumā no tā. Pilna uz augšu – uz leju kustība ir viena reize. Rokas atkārtoti slīd uz augšu –uz leju kopumā 9 reizes.

Faluņ griešana ar abām rokām (Šuanšou tuidun Faluņ).

Kad 9 reizes izpildītas uz augšu – uz leju slīdēšanas kustības ar abām rokām, abas rokas gar galvu un krūtīm virzīt uz leju, līdz pat vēdera lejasdaļai (att.3–7).

 

Griezt Faluņ ar abām rokām (att.3–8; att.3–9). Vīriešiem kreisā roka virzās pa iekšpusi, sievietēm – labā roka. Attālums starp rokām un starp iekšējo roku un vēdera lejasdaļu 2–3 cm. Griezt Faluņ 4 reizes pulksteņa rādītāja virzienā, atgriežot ārpusē izkaisīto enerģiju ķermeņa iekšpusē. Griežot Faluņ, rokas neiziet ārpus vēdera lejasdaļas lauka.

Noslēguma pozīcija (Lianšou dzjejiņ).

Savienot rokas dzjejiņ (att.3–10).


Saturs 2.vingrojums 4.vingrojums