Falundafa.org
Saturs Saturs 1.vingrojums
1. SADAĻA
Faluņ Dafa raksturīgās iezīmes
 

Budas Likums Faluņ ir dižens augsta līmeņa pilnveidošanās ceļš, kura pilnveidošanās prakses pamatā ir saplūšana ar Visuma visaugstāko īpašību “Džeņ Šaņ Žeņ” (Īstenība, Labestība, Pacietība). Pilnveidošanās vadās pēc Visuma visaugstākās īpašības un pamatojas uz Visuma evolūcijas principiem. Tas, ko mēs pilnveidojam, ir Dižais Likums (Da Fa) vai Dižais Ceļš (Da Dao).

Budas Likums Faluņ vērsts tieši uz cilvēka sirdi un skaidri norāda, ka Sjiņsjin pilnveidošana ir atslēga gun paaugstināšanai. Cilvēka gun līmenis ir tikpat augsts, cik viņa Sjiņsjin līmenis, un tā ir neapstrīdama Visuma patiesība. Sjiņsjin ietver sevī tikuma (De – baltās matērijas) un karmas (melnās matērijas) pārveidošanu, atteikšanos no laicīgu cilvēku vēlmēm un pieķeršanās, kā arī spēju izturēt vislielākās grūtības. Tas ietver arī daudzas dažāda veida lietas, kuras cilvēkam jāpilnveido, lai paaugstinātu savu līmeni.

Budas Likums Faluņ ietver sevī arī dzīves pilnveidošanu, kas tiek panākta, izpildot Dižā pilnības sasniegšanas ceļa vingrojumu kustības – praktizējot Budas sistēmas dižo augsta līmeņa praksi. Viens no vingrojumu mērķiem ir pastiprināt praktizētāja pārdabiskās spējas un enerģētiskos mehānismus, kas izmantojami cilvēka gun spēka pastiprināšanai, lai tādējādi sasniegtu efektu, kad “Likums attīra un pilnveido praktizētāju”. Vēl mērķis ir radīt praktizētāja ķermenī daudzas dzīvas būtnes. Augsta līmeņa pilnveidošanās praksē izveidosies Nemirstīgais mazulis jeb Budas ķermenis, kā arī attīstīsies daudzas spējas. Lai to visu pārveidotu un pilnveidotu, ir nepieciešamas vingrojumu kustības. Vingrojumi ir mūsu Dafa harmonijas un pilnības sasniegšanas daļa. Dafa ir vispusīga apziņas un ķermeņa pilnveidošanas sistēma. Vēl tā tiek saukta par “Dižo pilnības sasniegšanas ceļu”. Tādējādi šim Dafa nepieciešama gan pilnveidošana, gan vingrojumi, tomēr prioritāte ir pilnveidošanai. Ja cilvēks nepilnveidos savu Sjiņsjin, bet tikai izpildīs vingrojumus, viņa gun nepieaugs. Cilvēks, kurš tikai pilnveido savu Sjiņsjin un neizpilda Dižā pilnības sasniegšanas ceļa vingrojumus, ievēros, ka tiek aizkavēta viņa gun spēka izaugsme un viņa paša ķermenis (Beņti) palicis nemainīgs.

Ir cilvēki ar iepriekš nolemtu saistību un cilvēki, kuri jau daudzus gadus praktizējuši pilnveidošanos, taču nav spējuši paaugstināt savu gun. Lai vēl vairāk šādu cilvēku iegūtu Likumu (Fa), jau no paša sākuma praktizētu pilnveidošanos augstā līmenī, lai strauji pieaugtu viņu gun spēks līdz pat Pilnības sasniegšanai, es esmu nodevis atklātībai šo Dafa, kurā pilnveidoties par Budu un kuru es apstiprināju un izpratu senā pagātnē. Šis pilnveidošanās ceļš sniedz cilvēkam saskaņu un gudrību. Kustības ir vienkāršas, jo dižens ceļš vienmēr ir ļoti vienkāršs un viegls.

Budas Likuma Faluņ pilnveidošanās prakses centrs ir Faluņ. Likuma Rats (Faluņ) ir rotējošs, apveltīts ar prāta spējām un sastāv no augsti enerģētiskas matērijas. Faluņ, kuru es ievietoju praktizētāju vēdera lejasdaļā, rotē nepārtraukti, divdesmit četras stundas diennaktī. (Īsteni praktizētāji var iegūt Faluņ, lasot manas grāmatas, skatoties manu lekciju videoierakstus, klausoties manu lekciju audioierakstus vai mācoties kopā ar Dafa skolniekiem.) Faluņ automātiski palīdz praktizētājiem pilnveidoties. Tas nozīmē, ka, lai gan praktizētāji ik mirkli neizpilda vingrojumus, Faluņ viņus visu laiku pilnveido. No visiem pilnveidošanās ceļiem, kuri šodien izplatīti pasaulē, šis ir vienīgais, kurš spēj sasniegt efektu, kad “Likums attīra un pilnveido praktizētāju”.

Rotējošajam Faluņ piemīt tā pati daba, kas Visumam, tas ir Visums miniatūrā. Likuma Rats Budas sistēmā, jiņ un jan Dao sistēmā un it viss Desmit virzienu pasaulē[1] atspoguļots Faluņ. Griežoties uz iekšpusi (pulksteņa rādītāja virzienā), Faluņ sniedz glābiņu pašam praktizētājam, tas absorbē lielu daudzumu Visuma enerģijas un pārvērš to par gun. Griežoties uz ārpusi (pretēji pulksteņa rādītāja virzienam), Faluņ sniedz glābiņu citiem, tas atbrīvo enerģiju, kura spēj glābt jebkuru radību un izlabot visus nepareizos stāvokļus; iegūst visi, kas atrodas praktizētāja tuvumā.

Faluņ Dafa dod iespēju praktizētājiem saplūst ar visaugstāko Visuma īpašību “Džeņ Šaņ Žeņ”. Tas pamatā atšķiras no visām citām praksēm, un tam ir astoņas galvenās raksturīgākās iezīmes.

 

1. Tiek pilnveidots Faluņ; netiek pilnveidots vai veidots daņ

Faluņ piemīt tāda pati daba kā Visumam, tas ir rotējošs, apveltīts ar prāta spējām un veidots no augsti enerģētiskas matērijas. Faluņ pastāvīgi griežas praktizētāja vēdera lejasdaļā, nepārtraukti savācot enerģiju no Visuma, pārvēršot un pārveidojot to par gun. Tādējādi Faluņ Dafa pilnveidošanās prakse dod iespēju praktizētājam paaugstināt viņa gun un neparasti ātri panākt Gun Atvēršanos. Pat tādi cilvēki, kas pilnveidojušies jau tūkstošiem gadu, vēlas iegūt Faluņ, taču nespēj. Visās pilnveidošanās praksēs, kuras šodien izplatītas sabiedrībā, tiek pilnveidots un veidots daņ. Tās tiek dēvētas par daņ metodes cjigun. Pielietojot daņ metodi, praktizētājam ļoti grūti šajā dzīvē sasniegt Gun Atvēršanos un Apskaidrību.

 

2. Faluņ attīra un pilnveido praktizētāju pat tad, kad viņš neizpilda vingrojumus

Tā kā praktizētājiem katru dienu nākas strādāt, mācīties, ēst, gulēt utt., tad viņi nav spējīgi izpildīt vingrojumus 24 stundas diennaktī. Tomēr, pastāvīgi rotējot, Faluņ palīdz praktizētājam panākt efektu, kāds būtu, izpildot vingrojumus 24 stundas diennaktī. Lai gan praktizētājs ik mirkli neizpilda vingrojumus, Faluņ bez pārtraukuma attīra un pilnveido praktizētāju. Citiem vārdiem sakot, pat ja praktizētājs neizpilda vingrojumus, Likums (Fa) viņu attīra un pilnveido.

Šodien pasaulē neviena cita no sabiedrībā atklāti izplatītajām praksēm nespēj atrisināt šo problēmu – atrast laiku gan darbam, gan vingrojumu izpildei. Tikai Faluņ Dafa ir atrisinājis šo problēmu. Faluņ Dafa ir vienīgā pilnveidošanās metode, kas spēj panākt, ka “Likums (Fa) pilnveido praktizētāju”.

 
3. Pilnveidojot Galveno apziņu (Džujiši), tu pats iegūsi gun

Faluņ Dafa tiek pilnveidota cilvēka Galvenā apziņa (Džujiši). Praktizētājam apzināti jāpilnveido sava sirds, jāatmet visas pieķeršanās un jāuzlabo Sjiņsjin. Praktizējot Dižo pilnības sasniegšanas ceļu, tu nedrīksti zaudēt skaidru apziņu un aizmirst sevi. Izpildot vingrojumus, Galvenajai apziņai (Džujiši) visu laiku jābūt vadībā. Šādā ceļā attīstīts, gun augs tavā paša ķermenī un turpmāk tas piederēs tev. Tādēļ Faluņ Dafa ir tik vērtīgs – tu pats iegūsti gun.

Tūkstošiem gadu gaitā visas citas prakses metodes, kas tikušas izplatītas tautā, pilnveidojušas Zemapziņu (Fujiši); praktizētāja fiziskais ķermenis un Galvenā apziņa (Džujiši) tikuši izmantoti tikai kā nesēji. Praktizētājam sasniedzot Pilnību, viņa Zemapziņa (Fujiši) dosies prom, paņemot sev līdzi iegūto gun. Praktizētāja Galvenajai apziņai (Džujiši) un viņa paša ķermenim nav atlicis nekas – pilnveidošanās centieni dzīves garumā bijuši veltīgi. Protams, kad praktizētājs pilnveido savu Galveno apziņu (Džujiši), viņa Zemapziņa (Fujiši) arī iegūst gun un, gluži dabiski, paaugstinās līdz ar Galveno apziņu (Džujiši).

 
4. Dvēseles un ķermeņa pilnveidošana

Faluņ Dafa dvēseles pilnveidošana nozīmē pilnveidot cilvēka Sjiņsjin. Sjiņsjin pilnveidošanai ir prioritāte, tā uzskatāma par atslēgu gun paaugstināšanai. Citiem vārdiem sakot, gun, kas nosaka cilvēka līmeni, nav iegūstams, izpildot vingrojumus, to var iegūt, tikai pilnveidojot Sjiņsjin. Cilvēka gun līmenis ir tikpat augsts, cik augsts ir viņa Sjiņsjin līmenis. Sjiņsjin, par kuru runā Faluņ Dafa ir daudz plašāks jēdziens nekā tikums (De); tas satur daudz dažādu lietu, iekaitot tikumu (De).

Ķermeņa pilnveidošana Faluņ Dafa nozīmē sasniegt ilgmūžību. Vingrojumu izpildes rezultātā cilvēka paša ķermenis tiek pārveidots un saglabāts. Cilvēka Galvenā apziņa (Džujiši) un fiziskais ķermenis saplūst vienā veselā, sasniedzot Pilnību. Pilnveidojot ķermeni, pašos pamatos mainās cilvēka ķermeņa molekulārais sastāvs. Nomainot šūnas ar augsti enerģētisku matēriju, cilvēka ķermenis tiek pārvērsts par ķermeni, kas sastāv no citu dimensiju matērijas. Tā rezultātā cilvēks paliks mūžam jauns. Problēma tiks atrisināta pašos pamatos. Faluņ Dafa ir īstena prakse dvēseles un ķermeņa pilnveidošanai.

 
5. Pieci vingrojumi, kas ir vienkārši un viegli apgūstami

Dižens ceļš ir ārkārtīgi vienkāršs un viegls. Raugoties plašāk, Faluņ Dafa vingrojumos nav daudz kustību, taču to izpildes rezultātā attīstītās neskaitāmas vispusīgas lietas. Kustības visos aspektos ietekmē cilvēka ķermeni un visu to, kas tajā attīstīsies. Praktizētājiem ir pilnībā iemācīti visi pieci vingrojumu kompleksi. Tās vietas cilvēka ķermenī, kur enerģija ir bloķēta, jau no paša sākuma tiks atvērtas, un no Visuma tiks uzņemts liels daudzums enerģijas. Ļoti īsā laikā vingrojumi likvidēs nederīgās vielas praktizētāja ķermenī un attīrīs to. Vingrojumi palīdz praktizētājiem arī paaugstināt viņu līmeni, pastiprināt viņu dievišķo spēku un nonākt līdz Tīri Baltā ķermeņa stāvoklim. Šie pieci vingrojumi ir daudz spēcīgāki par parastajiem vingrojumiem, kuru izpildes rezultātā tiek atvērts enerģētisko kanālu tīkls vai Lielais Debesu loks un Mazais Debesu loks. Faluņ Dafa sniedz praktizētājiem visērtāko un visātrāko pilnveidošanās ceļu, tas ir arī vislabākais un visgrūtāk iegūstamais ceļš.

 
6. Neizmanto prāta darbību, nepieļauj novirzes, strauji paaugstina gun

Faluņ Dafa pilnveidošanās praksē netiek izmantotas domas un koncentrēšanās, nekas netiek vadīts ar prāta darbības palīdzību. Faluņ Dafa prakse ir pilnīgi droša, kas pasargā no jebkādām novirzēm. Faluņ pasargā praktizētāju no novirzēm praksē, kā arī aizsargā to no tādu cilvēku ietekmes, kuriem ir zems Sjiņsjin. Turklāt Faluņ spēj automātiski izlabot visus nepareizos stāvokļus.

Praktizētāji uzsāk pilnveidošanos ļoti augstā līmenī. Ja vien viņi spēs paciest vissmagākās grūtības, izturēt to, kas grūti izturams, saglabāt savu Sjiņsjin un īsteni praktizēt tikai pa vienu pilnveidošanās ceļu, tad jau dažu gadu laikā viņi spēs sasniegt stāvokli “Trīs ziedi virs galvvidus”. Tas ir augstākais līmenis, ko iespējams sasniegt, pilnveidojoties Laicīgajā Likumā (Šidzjaņfa).

 
7. Nav svarīga vieta, laiks vai virziens, kādā izpildīt vingrojumus, netiek pievērsta vērība prakses noslēgumam

Faluņ ir Visums miniatūrā. Visums griežas, visas tā galaktikas griežas, un arī Zeme griežas. Tādējādi nav iespējams atšķirt, kur atrodas Ziemeļi, Dienvidi, Austrumi vai Rietumi. Faluņ Dafa praktizētāji pilnveidojas saskaņā ar Visuma pamatprincipiem un evolūcijas likumu. Nav svarīgi, uz kādu pusi praktizētājs pagriežas ar seju, jo būtībā viņš izpilda vingrojumus ar seju pret visiem virzieniem. Tā kā Faluņ griežas nepārtraukti, tad nepastāv laika jēdziens; praktizētāji var izpildīt vingrojumus jebkurā laikā. Faluņ rotēs mūžīgi, praktizētājs nav spējīgs to apturēt, tādēļ nepastāv arī jēdziens par prakses nobeigumu. Cilvēks pabeidz kustību, bet prakse nebeidzas.

 
8. Ar manu Likuma ķermeņu aizsardzību nav jāuztraucas par ārēja ļaunuma iejaukšanos

Laicīgam cilvēkam ir ļoti bīstami pēkšņi saņemt to, kas pieder pie augsta līmeņa, jo viņa dzīvība acumirklī tiks pakļauta briesmām. Kad praktizētāji būs pieņēmuši manu Faluņ Dafa mācību un īsteni praktizēs pilnveidošanos, viņi iegūs manu Likuma ķermeņu (Fašeņ) aizsardzību. Ja tu neatlaidīgi praktizēsi pilnveidošanos, mani Likuma ķermeņi tevi aizsargās līdz pat brīdim, kad būsi sasniedzis Pilnību. Ja kādā brīdī tu nolemsi pārtraukt pilnveidošanos, mani Likuma ķermeņi tevi atstās.

Iemesls tam, ka daudzi cilvēki neuzdrīkstas apmācīt augsta līmeņa principus, ir viņu nespēja uzņemties atbildību, un arī Debesis liedz viņiem to darīt. Faluņ Dafa ir ortodoksāls Likums. Cilvēka taisna prāta domas ir pārākas par visu ļauno, un tas tiek panākts, ja praktizētājs pilnveidojoties saglabā savu Sjiņsjin, atmet pieķeršanās un atsakās no jebkādām nelāgām tieksmēm, kā tas norādīts Dafa. Visi ļaunie dēmoni būs nobijušies, neviens neuzdrīkstēsies iejaukties tavā pilnveidošanā, lai traucētu vai radītu nekārtības. Tādējādi Faluņ Dafa mācība pilnībā atšķiras no parastajām pilnveidošanās metodēm, kā arī no dažādu prakšu un novirzienu daņ pilnveidošanas teorijām.

Pilnveidošanās prakse Faluņ Dafa sastāv no daudziem līmeņiem gan Laicīgā Likuma (Šidzjaņfa), gan Pārlaicīgā Likuma (Čušidzjaņfa) pilnveidošanā. Šī pilnveidošanās prakse uzreiz, jau no paša sākuma, tiek uzsākta ļoti augstā līmenī. Faluņ Dafa sniedz saviem praktizētājiem un tiem, kas jau ilgu laiku praktizējuši, bet nav spējuši paaugstināt savu gun, visērtāko pilnveidošanās ceļu. Kad praktizētāja gun spēks un Sjiņsjin ir sasnieguši noteiktu līmeni, viņš var šīs dzīves laikā iegūt neiznīcināmu, nemirstīgu ķermeni. Praktizētājs var sasniegt arī Gun Atvēršanos, Apskaidrību un kopumā sasniegt augstu līmeni. Ar lielu apņēmību apveltīts cilvēks mācīsies šo ortodoksālo Likumu, iegūs Īstenu Sasniegumu, paaugstinās savu Sjiņsjin, atmetīs pieķeršanās – un tikai tad viņš spēs sasniegt Pilnību.

 
 

[1] Desmitvirzienu pasaule — Budas sistēmā uzskata, ka pasaule sastāv no desmit Virzieniem, norādījumiem.

Saturs Saturs 1.vingrojums