Faluņ jeb Likuma rats

Īss ievads Faluņ Dafa

Faluņ Dafa (saukts arī par Faluņgun) ir augsta līmeņa Budas sistēmas pašpilnveidošanās prakse, kuras pamatlicējs ir šīs prakses Meistars Li Hundži kungs. Prakses pamatā ir saplūšana ar Visuma visaugstāko īpašību Džeņ Šaņ Žeņ (Īstenība, Labestība, Pacietība). Prakse noris saskaņā ar šo augstāko Visuma īpašību, un balstās uz principiem, kas ir Visuma evolūcijas pamatā. Meistara Li mācība ir izklāstīta vairākos darbos, tādos kā „Faluņgun”, „Džuaņ Faluņ”, „Faluņ Dafa dižais pilnības sasniegšanas ceļš”, „Faluņ Dafa tālākas paaugstināšanās būtība” un „Hun Jiņ” (Diženās vārsmas). Šie un citi darbi ir tulkoti trīsdesmit astoņās valodās un ir publicēti un izplatīti visā pasaulē.

Faluņ Dafa praksē galvenā uzmanība tiek pievērsta cilvēka apziņai, vienlaicīgai apziņas un domu, jeb Sjiņsjin (rakstura) pilnveidošanai - tā ir kā atslēga Gun (pilnveidošanās enerģijas) paaugstināšanai. Cilvēka Gun līmenis ir tieši tikpat augsts cik viņa Sjiņsjin līmenis. Sjiņsjin sevī ietver De (baltās matērijas) un karmas (melnās matērijas) pārveidošanu. Tajā ir ietverta arī pacietība, izpratnes spēja un atsacīšanās, ar to saprotot spēju atteikties no parasto cilvēku vēlmēm un pieķeršanām, kā arī spēju izturēt vissmagākos pārbaudījumus. Šim jēdzienam ir plaša nozīme.

Faluņ Dafa prakse ietver arī fiziskā ķermeņa pilnveidošanu, kas tiek īstenota, izpildot īpašus vingrinājumus. Viens no vingrinājumu mērķiem ir pastiprināt praktizētāja pārdabiskās spējas un enerģētiskos mehānismus, izmantojot viņa Gun spēku. Vēl viens mērķis ir attīstīt praktizētāja ķermenī daudzas dzīvas būtnes. Pilnveidojoties augstā līmenī, izveidosies Juaņjin (nemirstīgais mazulis) un tiks attīstītas daudzas brīnumspējas. Faluņ Dafa vingrinājumi ir nepieciešami, lai to visu pārveidotu un pilnveidotu. Vispusīgai apziņas un ķermeņa pilnveidošanai nepieciešama gan sevis pilnveidošana, gan vingrinājumi, tomēr sevis pilnveidošana ir prioritāte. Cilvēka Gun nepieaugs, ja viņš tikai izpildīs vingrinājumus, bet nepilnveidos savu Sjiņsjin. Tādējādi vingrinājumi ir kā palīglīdzeklis pilnības sasniegšanai.

Faluņ Dafa ietver Faluņ (Likuma Rata) pilnveidošanu. Faluņ ir ar prāta spējām apveltīta, rotējoša substance, kas sastāv no augsti enerģētiskas matērijas. Faluņ, kuru Meistars Li Hundži citā dimensijā ievieto praktizētāju vēdera lejasdaļā, griežas nepārtraukti 24 stundas diennaktī. (Īsteni praktizētāji var iegūt Faluņ, lasot Meistara Li grāmatas, skatoties 9 lekciju videoierakstus, klausoties 9 lekciju audioierakstus vai mācoties kopā ar citiem Faluņ Dafa skolniekiem). Faluņ automātiski palīdz praktizētājiem pilnveidoties. Tas nozīmē, ka, lai gan praktizētāji ik mirkli neizpilda vingrinājumus, Faluņ viņus visu laiku pilnveido. No visām šobrīd pasaulē izplatītajām praksēm tikai Faluņ Dafa spēj panākt stāvokli, kurā „Likums pilnveido cilvēku”.

Rotējošajam Faluņ piemīt tādas pašas īpašības kā Visumam, tas ir Visums miniatūrā. Faluņ Budas sistēmā, Jiņ un Jaņ Dao sistēmā un it viss „Desmit virzienu pasaulē” ir atspoguļots Faluņ. Griežoties uz iekšpusi (pulksteņa rādītāju virzienā), Faluņ sniedz glābiņu pašam praktizētājam, absorbējot lielu daudzumu Visuma enerģijas un pārvēršot to par Gun. Griežoties uz ārpusi (pretēji pulksteņa rādītāju virzienam), Faluņ sniedz glābiņu citiem, tas atbrīvo enerģiju, kas spēj glābt jebkuru dzīvo būtni un izlabot visus nepareizos stāvokļus; iegūst visi, kas atrodas praktizētāja tuvumā.

Faluņ Dafa „Sniedz cilvēkam gudrību un harmoniju. Vingrinājumu kustības ir vienkāršas, jo dižens ceļš vienmēr ir ļoti vienkāršs un viegls”. Faluņ Dafa ir astoņas unikālas iezīmes:

1. Tiek pilnveidots Faluņ, netiek pilnveidots Daņ (iekšējais eliksīrs).

2. Faluņ pilnveido praktizētāju pat tad, kad viņš neizpilda vingrinājumus.

3. Pilnveidojot galveno apziņu, praktizētājs pats iegūst Gun.

4. Apziņas un ķermeņa pilnveidošana.

5. Prakse sastāv no pieciem vingrinājumiem, kas ir vienkārši un viegli apgūstami.

6. Netiek izmantota prāta darbība, nepastāv novirzes risku, strauji paaugstinās Gun.

7. Izpildot vingrinājumus, nav svarīga vieta, laiks un virziens, tāpat netiek pievērsta uzmanība tam, kā pabeigt vingrinājumu izpildi.

8. Skolotāja Likuma ķermeņi aizsargā praktizētājus, tādēļ nav jāuztraucas par dēmonisko būtņu iejaukšanos.

Tādējādi Faluņ Dafa pilnībā atšķiras no vispārpieņemtām prakses metodēm vai tām, kurās attīsta iekšējo eleksīru jeb daņ.

Faluņ Dafa prakse jau pašā sākumā aizsākas augstā līmenī, tas nodrošina pašu ērtāko, ātrāko, labāko un vērtīgāko pilnveidošanās ceļu cilvēkiem ar iepriekšnolemtu likteņa saistību vai cilvēkiem, kuri gadiem ilgi ir praktizējuši citas metodes, bet nav varējuši attīstīt Gun.

Kad praktizētāja Sjiņsjin un viņa Gun spēks ir sasnieguši noteiktu līmeni, viņš var iegūt nemirstīgu un nesagraujamu ķermeni vēl atrodoties šajā laicīgajā pasaulē. Tāpat cilvēks var sasniegt „Gun atvēršanos”, apgaismību un paaugstināšanos uz augstākiem garīgiem līmeņiem. Tiem, kuri ir apņēmības pilni, vajadzētu apgūst šo īsteno mācību, sasniegt savu augstāku līmeni, paaugstināt Sjiņsjin un atmest savas pieķeršanās. Tikai tā ir iespējams sasniegt pilnību.

Turiet to dārgu – Budas Likums ir jūsu priekšā!