Falundafa.org
 

Kāpēc jāglābj visas dzīvās būtnes

 

Kāpēc Radītājs vēlas glābt visas dzīvās būtnes?! Tāpēc, ka viņš mīl visas dzīvās būtnes! Tāpēc, ka Viņš ir devis dzīvību visām dzīvajām būtnēm.

Kad Debesu ķermenis sasniedza beigu laikus izveidošanās, eksistences, sabrukuma un iznīcības ciklā, Radītājs veltīja 200 miljonus gadu, radot Trīs sfēras, ieplānojot un sagatavojot dažādus veidus un iespējas visu dzīvo būtņu glābšanai un tajā pašā laikā ieliekot pamatus cilvēka kultūrai, domāšanai un uzvedībai. Turklāt Viņš izmantoja savu dievišķo ķermeni, lai likvidētu visu dzīvo būtņu grēku karmu! Viņš ir atdevis visu savu, lai glābtu visas dzīvās būtnes.

Lai beigu laikos, kad sāksies glābšana, cilvēki spētu izpildīt dievišķās prasības, Radītājs 200 miljonu gadu laikā, iemiesojoties dažādos veidolos, ir neskaitāmas reizes pārdzimis šajā pasaulē, lai bruģētu ceļu cilvēces kultūrai un saglabātu cilvēces morāli. Ilgajā vēstures gaitā dzīves ir pārdzimušas atkal un atkal, gaidot desmitiem miljonu gadu. Pakāpeniski lielākās pasaules iedzīvotāju daļas (aptverot visas etniskās grupas) dzīvju īstenie ķermeņi izveidoja dažādas radniecības saites ar Radītāju. Tas liek Radītājam vēl vairāk mīlēt pasaules cilvēkus – savu tautu. Lai vēl labāk veiktu glābšanu, tās dzīves, kurām nav šāda saite ar Radītāju, nevar kļūt par cilvēkiem šajā brīdī, kad iestājas beigu laiki. Nonākot līdz šim brīdim, visi pasaules cilvēku īstenie ķermeņi jau ir Viņa tauta. Pat tie dievi, kuriem cilvēki šajā pasaulē tic, kas pārdzimuši un iemiesojušies cilvēku veidolā un nākuši, lai izklāstītu Fa un Dao, un cilvēki, kas tika izmatoti šim mērķim, arī visi ir Radītāja tauta. Dievi izmantoja cilvēka ķermeni tamdēļ, lai bruģētu ceļu dievišķajai kultūrai, [kas nepieciešama], lai pašās beigās Radītājs glābtu pasaules cilvēkus. Dažādās īstenās reliģijas, kas atstātas [cilvēkiem], pastāv arī tamdēļ, lai uzturētu cilvēces morāli, un lai [cilvēki] varētu sagaidīt glābšanu, ko pašās beigās veiks Radītājs. Kas attiecas uz Radītāju, – Viņam ir tiesības mīlēt savu tautu, un Viņa mīlestība ir vēl lielāka pret tiem, kurus Viņš uzskata par mīlestības cienīgiem. Tās ir Viņa tiesības, un nevienam nav tiesību iejaukties! Tā ir Viņa augstākā žēlastība dzīvēm!

Radītājs ir visu Debesu ķermenī esošo Dievu Kungs, Viņš ir visu kungu Kunga un visu ķēniņu Ķēniņa radītājs. Viņš valda pār visām dzīvajām būtnēm, tostarp visiem cilvēkiem, Dieviem un lietām Trijās sfērās, kuras Viņš ir radījis. Viņa mīlestība ir augstākā svētā žēlastība visām dzīvajām būtnēm! Tas ir visaugstākais gods cilvēkiem visā pasaulē – būt Viņa mīlētiem!

Skolotājs Li Hundži
2023. gada 17. aprīlī