Falundafa.org
 

Vēlreiz par mi sjiņ

“Mi sjiņ” (aizrautīga ticība) sākotnēji bija diezgan parasts termins. Kaut kādi cilvēki [Ķīnas] valsts iekšienē, kas nodarbojas ar politiku, ņēma šos divus hieroglifus un uzpūta tos par terminu ar ļoti lielu graujošo spēku. Patiesībā “mi sjiņ” (māņticība), par kuru runā cilvēki, kas nodarbojas ar politiku, ir nevis “mi sjiņ” (aizrautīga ticība), bet gan politisks zīmogs un politisks lozungs, īpašs politisks izteiciens, kas speciāli tiek izmantots, kad uzbrūk citiem cilvēkiem. Tiklīdz tiek uzspiests liels zīmogs, tā cilvēks tiek nostādīts pretstatā zinātnei, un tad viņam var tikt dots pamatīgs trieciens.

Faktiski cilvēkiem, kas izgājuši daudzveidīgas politiskās kustības, ir ļoti stipras analītiskās spējas. Pagātnē viņiem bija ticība, bija vilšanās, bija akla pielūgsme, bija arī pieredze un mācība, it īpaši kultūras revolūcijas laikā viņi ir guvuši neaizmirstamu dvēseles satricinājumu. Vai tas ir iespējams, ka tādi cilvēki neapdomīgi kaut kam ticētu? Tagadējie cilvēki ir paši spējīgākie, lai skaidri atšķirtu, vai tā ir patiesība, vai arī tā ir tā saucamā “mi sjiņ” (māņticība), kuru sagudrojuši cilvēki, kas nodarbojas ar politiku.

Vai tā ir zinātne, vai arī tā ir “mi sjiņ” (māņticība), ― tas nav jāizlemj tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar politiku, bet gan zinātniekiem ir jānovērtē. Taču tie, tā saucamie zinātnieki, kurus izmanto politikā, patiesībā arī ir politikas darboņi. Tādi cilvēki nespēj sniegt objektīvu zinātnisku slēdzienu no patiešām zinātniski godīgas pozīcijas. Tāpēc, runājot pēc būtības, viņus nav iespējams uzskatīt par zinātniekiem. Labākajā gadījumā viņi nav nekas vairāk, kā vien runga politiķu rokās, kas tiek izmantota cilvēku sišanai.

Dafa pilnveidošanās prakses skolnieku sapratne par Visuma patiesību ir racionāla un praktiska paaugstināšanās. Tas ir veltīgi, ka cilvēki, lai arī kādā pozīcijā viņi nenostātos, noliedz Visuma Likuma principus, kas pārsniedz visas cilvēku sabiedrības teorijas. Jo īpaši tajā laikā, kad cilvēku sabiedrības morāle atrodas pilnīgā sabrukumā, tieši dižais Visums atkal izrāda žēlsirdību pret cilvēkiem un sniedz cilvēkiem šo pašu pēdējo iespēju. Tā ir cerība, kuru cilvēcei pienāktos ārkārtīgi augstu vērtēt [un glabāt kā dārgumu]. Taču šo pašu pēdējo iespēju, ko Visums ir dāvājis cilvēcei, cilvēki grauj dēļ savām egoistiskām vēlmēm, tā liekot Debesīm un Zemei niknumā satricināties. Neizglītoti cilvēki vēl uzskata dažādas stihiskas nelaimes par dabiskām parādībām. Visums pastāv ne jau cilvēces dēļ. Cilvēks ir vien paša zemākā līmeņa dzīvo būtņu eksistences izpausmes veids. Ja cilvēce vairs neatbildīs eksistences kritērijiem šajā Visuma līmenī, tad tikai vien iespējams, ka Visuma vēsture to atsijās.

Cilvēce! Atjēdzieties! Piepildās Dievu zvēresti, kas doti vēstures gaitā, Dafa sniedz vērtējumu visām dzīvajām būtnēm. Cilvēka dzīves ceļš pašam ir jāiziet. Ikkatra doma, ko cilvēks pats domā, arī nosaka viņa nākotni.

Turiet to dārgu! Visuma Likuma principi ir tieši jūsu priekšā.

Li Hundži
1999. gada 13. jūlijā


tulkotāja piezīmes:

* “mi sjiņ” ― aizrautīga ticība, dedzīga ticība, akla ticība, stingra pārliecība, un arī māņticība.