Falundafa.org
 

Stabils un nesatricināms

Pilnveidošanās prakse Budas Likumā ir dižena un tajā pašā laikā arī nopietna. Sekotāji, jūs zināt tikai to, ka cilvēku pasaulē pastāv patiesība un meli, bet jūs nezināt, ka atšķirīgo līmeņu dēļ lietas un patiesība, ko zina citu telpu dzīvās būtnes, tai skaitā dievības, arī ir atšķirīgas. Atšķirības Visumā ir ļoti lielas. It īpaši situācijā, kad nav skaidrības par Likuma izlabošanas patieso ainu, viņas ir radījušas nopietnus traucējumus un pretestību un izmantojušas dažādus paņēmienus, lai nonāktu saskarsmē ar skolniekiem un nodarītu kaitējumu. Tādējādi dažiem skolniekiem, kuru Debesu acs atvērta zemā līmenī, ir radušās šaubas un neizpratne par Dafa. Šīs dzīvās būtnes, kas atrodas Trijās sfērās (tā saucamās dievības) un dažādas tā saucamās augsta līmeņa dzīvās būtnes, kas no augstu līmeņu telpām ir šurp atbēgušas, lai izvairītos no Likuma izlabošanas, lielākoties viņas (tās) nezina Likuma izlabošanas patieso ainu un pretojas pašai Likuma izlabošanai. Viņas (tās) parāda vai stāsta skolniekiem kādas atziņas, kas balstītas uz viņu priekšstatiem, vai arī nodod skolniekiem kaut kādas lietas un tamlīdzīgi, lai grautu skolnieku taisno ticību un stingro apņēmību attiecībā uz Dafa. Patiesībā tās visas ir ļoti zemas lietas un maldinoši meli. Ja reiz viņas ir dievišķas būtnes, turklāt šķiet ļoti draudzīgas un labestīgas, tad daļai skolnieku, kuriem nav pietiekamas sapratnes par Dafa, ir radušās nestabilas domas. Tāpēc vieni cilvēki ir pārstājuši mācīties Dafa, bet citi ir pat devušies uz pretējo pusi. Šobrīd šī problēma ir diezgan nopietna. Tādēļ šo cilvēku situācija ir ļoti nožēlojama, un tajā pašā laikā viņi nekad vairs neatgūs to, ko ir zaudējuši, un viņu dzīvē tā ir milzīga nelaime.

Šo jautājumu par pilnveidošanos tikai pa vienas skolas ceļu un to, kā pilnveidoties pēc Debesu acs atvēršanās, esmu jau visu izskaidrojis grāmatās “Uzcītīgas pilnveidošanās būtība” un “Džuaņ Faluņ”. Kāpēc, redzot šīs liekulīgās, tā saucamās “augstāko līmeņu būtnes”, un dzirdot viņu teikto, jūs nespējat turēt sevi rokās? Vai viņi (tie) spēj aizvest jūs līdz Pilnībai? Kāpēc jūs nepadomājāt par to, kādēļ tad, kad jūs vēl nemācījāties Dafa, viņi (tie) nepievērsa jums uzmanību? Kāpēc pēc tam, kad jūs sākāt mācīties Dafa, viņi (tie) sāka tā rūpēties par jums? Pilnveidošanās prakse ir nopietna. Visus Dafa Likuma principus esmu jums jau izklāstījis. Tas viss ir ceļš, kurš jums jānoiet personiskajā pilnveidošanās praksē, un šķēršļi, kas jums jāpārvar. To, ka nespējat pārvarēt, jūs paši esat izraisījuši, es nepārtraukti dodu jums iespēju izprast un atgriezties. Dafa labad es vairs nevaru ilgāk gaidīt, un tāpēc man nācās uzrakstīt šo rakstu. Es zinu, ka, izlasījuši šo rakstu, jūs noteikti atmodīsieties, taču tas nebūs noticis jūsu pilnveidošanās rezultātā. Kāpēc citiem nav traucējumu? Es jau teicu, ka Likuma izlabošanu uzsāku ārpus Trīs sfērām, un tāpēc dažas tā saucamās “dievišķās būtnes”, kas atrodas Trīs sfēru robežās, nevar to ieraudzīt un uzdrošinās darīt lietas, kas kaitē Dafa. Kad Likuma izlabošana ienāks Trīs sfērās un sasniegs cilvēku pasauli, viņiem (tiem) tad vairs nebūs uz kurieni bēgt. Taču viss, ko viņi (tie) ir darījuši un kā rīkojušies, ir ticis pierakstīts, un tādējādi vienlaicīgi viņi (tie) paši ir noteikuši savu vietu, kuru ieņems nākotnē. Dažu līmenis tiks pazemināts, daži kļūs par cilvēkiem, daži par rēgiem mirušo valstībā un daži no viņiem, pilnībā atlīdzinot par visu, ko viņi ir darījuši, tiks pilnīgi iznīcināti gandrīz nepārtraukti daudzkārtīgā iznīcināšanas procesā, tāpēc ka tā ir vieta, ko viņu (to) pašu Sjiņsjin vispatiesākās izpausmes ir sasniegušas. Tādā veidā arī visas augšā esošās dzīvās būtnes pa jaunam ieplāno savu vietu Dafa, un vai tad vēl jo vairāk tas neattiecas uz šīm lietām un laicīgajiem parastajiem cilvēkiem? Likuma izlabošanas procesā kāds paaugstinās, kāds krīt zemāk un kāds tiek iznīcināts. Neatkarīgi no tā vai viņi ir dievi, cilvēki vai mirušo gari, visi no jauna tiks izvietoti atšķirīgu valstību ikkatrā vietā, no pastāvēšanas līdz pilnīgai iznīcībai. Jūs, cilvēkus, saudzē kā dārgumu, jo jūs varat praktizēt pilnveidošanos, tikai tāpēc jums tika izklāstīti tik augsti Likuma principi. Jūs saudzē kā dārgumu, jo, pilnveidojoties Dafa, jūs varat kļūt par taisna Likuma patiesas apskaidrības īsteniem Diženiem Apskaidrotajiem.

Li Hundži
1999. gada 16. martā