Falundafa.org
 

Vēlreiz par vērtēšanas kritērijiem

Pēdējā laikā ir nācis klāt ļoti daudz jauno skolnieku, kas vēl nav sasnieguši daudz dziļāku sapratni par Dafa prasībām. Jo īpaši ir jāatzīmē, ka dažos reģionos Dafa atbildīgie arī ir jaunie skolnieki. Tāpēc nepieciešams, lai jūs ļoti īsā laikā padziļināti mācītos Likumu, lai pilnīgi visa rīcība un izturēšanās atbilstu Dafa. Tajā pašā laikā visu reģionu galvenajiem [konsultāciju] punktiem noteikti nepieciešams apdomīgi izvēlēties kandidātus. Tos, kas ved skolniekus neceļos, ir laikus jānomaina, un jāaicina uzņemties atbildību tos sekotājus, kas labi mācās Dafa.

Pēdējā laikā daži konsultāciju punkti liek tiem, kam it kā esot atvērusies debesu acs, novērot kāda situācija ir skolnieku pilnveidošanās praksē. Patiesībā viss, ko šie cilvēki ir ieraudzījuši, ir maldīgs priekšstats. Es jau sen esmu teicis, ka kritērijs, pēc kura novērtēt cilvēkus, ir tikai sekotāju Sjiņsjin, turklāt es nekādā gadījumā nepieļaušu, ka kāds, kas nav sasniedzis Apskaidrību un Pilnību, skaidri saredzētu manu sekotāju pilnveidošanās prakses patieso situāciju. Tie cilvēki, kas spēj redzēt, redz ļoti zemā līmenī, un tikai to, ko viņiem tajā līmenī parāda, bet to, kas ir vēl augstāks, viņi jau neredz. Ja atbildīgās personas patiešām izmanto šos cilvēkus, lai novērotu skolniekus, tad šiem cilvēkiem var attīstīties vēlme izrādīties. Turklāt tā daļa šajos cilvēkos, kurai piemīt dēmoniskā būtība, var radīt traucējumus un nodarīt kaitējumus, un tas, ko viņi ieraudzīs, var pārveidoties viņu domu ietekmē. Tas, ka šie cilvēki novēro Dafa sekotājus, pats par sevi jau nav pareizi. Atbildīgās personas, kas likušas šiem cilvēkiem novērot skolniekus, arī nav rīkojušās saskaņā ar maniem vārdiem. Kāpēc gan neieklausāties Skolotāja vārdos, ka skolnieku pilnveidošanās novērtēšanai ir jāskatās uz viņu Sjiņsjin? Vai jūs nezināt, ka visas telpas pastāv tajā pašā laikā un tajā pašā vietā? Ikvienas telpas dzīvās būtnes un cilvēka ķermeņi var pārklāties, un tas izskatās ļoti līdzīgi futi. Taču tās neatrodas vienā telpā, un tām nav nekāda sakara ar cilvēku. Vai tie, kam it kā esot atvērusies debesu acs, ir spējīgi orientēties šajās sarežģītajās situācijās?

Vēl ir arī tādi, kas, tiklīdz atver muti, tā sāk stāstīt, ka šim esot futi un ka tam esot futi. Es jums visiem saku, ka tieši cilvēki, kas runā šādus vārdus, paši izraisa problēmu.

Visuma telpas ir ārkārtīgi sarežģītas, un, runājot par to, esmu tikai pilnībā izsmēlis cilvēku valodu, bet ļoti daudzas situācijas nav iespējams aprakstīt, izmantojot cilvēku valodu. Pat tie sekotāji, kas sasnieguši Pilnību, arī spēj skaidri saredzēt vien to, ko iespējams apliecināt un izprast viņu sasniegtajos Sasnieguma statusos, tad ko gan teikt par kādu cilvēku, kas praktizē pilnveidošanos?

Li Hundži
1997. gada 18. jūnijā


tulkotāja piezīmes:

* futi ― apsēstība, apsēstība ar nešķīsto garu