Falundafa.org
 

Spējš sitiens ar plaukstu

Lai vēl vairāk cilvēku būtu ērti pilnveidoties, šobrīd pilnveidošanās saskaņā ar Dafa galvenokārt notiek parasto cilvēku sabiedrībā; ir jāpraktizē savās darbavietās vai citā parasto cilvēku vidē. Tikai tiem, kas atstājuši ģimenes un aizgājuši no mājām, lai kļūtu par mūkiem un mūķenēm, ir nepieciešams klejot. Tomēr šobrīd ir daži cilvēki, kas izliekas par Dafa sekotājiem un skraida pa malu malām visā valstī. Viņi bez vajadzības dzīvo Dafa sekotāju mājās, ēd, dzer, kaut ko ņem un prasa kādas lietas. Viņi nodarbojas ar krāpšanu un maldināšanu, un, izmantojot skolnieku labestīgo sirdi, ielien pa Dafa spraugām. Bet kāpēc mūsu skolnieki nevar viņus atpazīt? Pilnveidošanās ― tā ir sevis paša pilnveidošana. Padomājiet: kāpēc šie cilvēki nevar mierīgu sirdi patiesi pilnveidoties savās mājās? Slikti apstākļi taču nāk par labu sevis pilnveidošanai. Kāpēc šie cilvēki neņem vērā manus vārdus un skraida apkārt pa visu valsti? Kāpēc viņi ēd uz skolnieku rēķina, ņem un prasa mantas, un vēl pieprasa, lai skolnieki atmet savas pieķeršanās? Vai to esmu viņiem mācījis? Vēl vairāk, daži dzīvo skolnieku mājās vairākus mēnešus pēc kārtas. Vai tad tā nav klaji nekaunīga skolnieku pilnveidošanās prakses traucēšana un graušana? Es uzskatu, ka šiem cilvēkiem ir pilnībā jāatlīdzina tas, ko viņi ir apēduši un ieguvuši ar krāpšanu un maldināšanu. Dafa nepieļaus, ka tas būtu citādāk. Ja turpmāk atkal parādīsies šāda situācija, jūs varat izturēties pret viņiem tāpat kā pret blēžiem starp parastiem cilvēkiem un ziņot policijai, jo šie cilvēki it ne pavisam nav mūsu skolnieki.

Turklāt dažos reģionos tiek patvaļīgi organizētas kaut kādas “Likuma sludināšanas grupas”, kas malu malās nodarbojas ar skolnieku krāpšanu un maldināšanu. Ir vēl arī gadījumi, kad cilvēki tiek aicināti uzstāties ar runu, tādējādi graujot un traucējot skolnieku pilnveidošanos. Virspusēji izskatās, ka šie cilvēki izplata Likumu, bet patiesībā viņi slavina paši sevi. Visu skolnieku pilnveidošanos ir sistemātiski saplānojuši mani Likuma ķermeņi, tikai daži skolnieki to neizprot vai arī nav to sajutuši. Vai šie cilvēki tādā gadījumā nerada traucējumus?! Īpaši tiem skolniekiem, kuri tikai nesen sākuši mācīties Likumu, ir ļoti grūti to skaidri atšķirt. Daži pat uzstājas ar kaut kādiem ziņojumiem sanāksmēs, kurās piedalās tūkstošiem cilvēku. Viņu sacītais ir veltīts viņiem pašiem. Viņi pat dod definīciju dažiem Dafa vārdiem vai teikumiem vai skaidro Dafa. No viņu ķermeņiem uz skolniekiem izplatās melna karma un stūrgalvīgu tieksmju matērija. Grāmatā “Džuaņ Faluņ” esmu jau skaidri pateicis, ka nedrīkst tā darīt. Kāpēc jūs neesat par to padomājuši, īpaši tie, kas atbild par uzņemšanu un uzaicināšanu, tās atbildīgās personas, kas ar to visu ir saistītas? Pilnīgi iespējams, ka jūs radāt Dafa sekotājiem noteiktu neredzamu kaitējumu un turpmāk vairs neesat cienīgi būt par Dafa sekotāju atbildīgajām personām. Kā gan tie, kas neuzklausa manus vārdus un nespēj rīkoties atbilstoši Dafa prasībām, var būt mani sekotāji? Vai tas netiek darīts pretrunā ar Dafa? Ja tas nav kaitējums, kas tad tas ir? Mani sekotāji! Jums neklājas vienmēr saprast kādas lietas tikai tad, kad es uz tām norādu. Patiesībā viss ir ietverts Likumā. Kāpēc gan jūs nelasāt grāmatu pēc iespējas vairāk? Es iesaku ikvienam nomierināt savu sirdi un desmit reizes izlasīt manis uzrakstīto grāmatu “Uzcītīgas pilnveidošanās būtība”, kuru jūs saucat par kanoniem. Ja, mācoties Likumu, sirds nav mierīga, tad no tā nebūs nekādas jēgas. Nomieriniet sirdi un mācieties.

Dažos reģionos mums ir atbildīgās personas, kuras nelasa grāmatu, nemācās Likumu un turklāt apgalvo, ka, tiklīdz sāk lasīt Likumu, tā sāk sāpēt galva. Vai nav acīmredzams, ka viņiem traucē dēmons, un viņi paši vēl nevēlas atbrīvoties no tā kontroles? Pat jaunie skolnieki spēj saprast šo jautājumu. Kā gan tādi cilvēki vēl var būt Dafa atbildīgās personas? Es domāju, ka tādiem cilvēkiem būs labāk, ja viņi labprātīgi kļūs par parastiem skolniekiem, nomierināsies un kādu laiku patiesi pilnveidosies. Tas nāks par labu gan Dafa, gan viņiem pašiem. Bija arī kāda sieviete, kura pilnīgi otrādi saprata manu vēstuli, kurā viņu kritizēju. Viņa neapzinājās savu kļūdu, bet gan pavairoja un dižojoties izplatīja to, sakot, ka “pat Skolotājs man ir atsūtījis vēstuli”. Vēl ir arī tādi cilvēki, kas, lai piespiestu skolniekus klausīt viņu norādījumiem, runājot bieži lieto tādus vārdus kā “es Skolotāja Li vārdā” un tamlīdzīgus. Neviens nevar mani pārstāvēt. Vai jūsu izteiktie vārdi var kļūt par maniem vārdiem? Vārdi, kurus es izsaku, ir Likums. Vai jūsu teiktais var būt Likums? Mani sekotāji! Es iesaku jums vispirms kļūt par parastiem skolniekiem uz kādu laiku un atgriezties pie sava darba tad, kad atjēgsieties. Neatkarīgi no tā, cik daudz darba starp parastajiem cilvēkiem veic atbildīgā persona, tas viss tiek darīts brīvprātīgi Dafa labā. Panākumi darbā ir tikai izpausmes forma starp parastajiem cilvēkiem. Tas, ka cilvēki var saņemt Likumu un Dafa var plaši izplatīties, ir paša Dafa varenais spēks un Likuma ķermeņu konkrētie plāni. Ja mani Likuma ķermeņi to visu nedarītu, tad arī būtu grūti nodrošināt pašu atbildīgo personu drošību, nemaz jau nerunājot par Likuma plašu izplatību. Tāpēc tev nevajadzētu visu laiku būt par sevi pārāk augstās domās. Dafa nav ne slavas, ne izdevīguma, ne amatu, bet ir tikai pilnveidošanās.

Li Hundži
1997. gada 18. jūnijā