Falundafa.org
 

Kas ir pilnveidošanās prakse

Kad tiek pieminēta “Sjuliaņ”, daudzi cilvēki uzskata, ka vingrināties dažu kustību izpildē, pasēdēt meditācijā, pamācīties buramvārdus ― tā arī ir pilnveidošanās prakse, pateicoties kam viņi var kļūt par Dieviem, Budām un var sasniegt Dao. Patiesībā tā nav pilnveidošanās prakse, bet ir tikai vien laicīgo prasmju un iemaņu vingrināšana.

Reliģijās liela uzmanība tiek pievērsta pilnveidošanai, un to sauc par “Sjusjin”, tādā veidā nonākot citā galējībā. Mūki un mūķenes uzcītīgi skandē Svētos Rakstus, uzskatot, ka līdzeklis Pilnības sasniegšanai ir apgūto Svēto Rakstu daudzums. Patiesībā Budas Šakjamuni, Jēzus un arī Laodzi dzīves laikā vispār nebija Svēto Rakstu, pastāvēja tikai patiesa pilnveidošanās, turklāt cienījamo meistaru izteiktie vārdi bija domāti pilnveidošanās prakses virzīšanai. Vēlāk pēcteči atcerējās viņu izteiktos vārdus un apkopoja tos grāmatās, nosauca tos par Svētajiem Rakstiem. Pakāpeniski viņi sāka tos uzskatīt par budisma filosofiju vai Dharmas mācību. Atšķirībā no tā, kā tas notika šo cienījamo meistaru dzīves laikā, kad cilvēki patiešām īsteni pilnveidojās un uzskatīja viņu izklāstīto Likumu par ceļvedi patiesā sevis pilnveidošanā, viņu [pēcteči] par pilnveidošanās praksi sāka uzskatīt reliģisko kanonu un zināšanu pētīšanu.

Tā ir vēstures mācība. Faluņ Dafa pilnveidošanās prakses sekotājiem noteikti jāatceras, ka nekādā gadījumā nedrīkst uzskatīt Likumu tikai vien par parasto cilvēku vai mūku zināšanām un pētīt tās, un sevi patiesi nepilnveidot. Kāpēc es lieku jums mācīties, lasīt un iegaumēt “Džuaņ Faluņ”? Lai virzītu jūsu pilnveidošanās praksi! Kas attiecas uz tiem, kas tikai vingrinās kustību izpildē, bet nemācās Likumu, tad tie it ne pavisam nav Dafa sekotāji. Tikai tad, kad mācāties Likumu, pilnveidojat sirdi un prātu, un papildus tam praktizējat gun ― līdzekli Pilnības sasniegšanai, kad patiešām pašā būtībā maināt sevi, paaugstināt Sjiņsjin un paaugstināt savu līmeni, tikai tā ir īstena pilnveidošanās prakse.

Li Hundži
1996. gada 6. septembrī


tulkotāja piezīmes:

* praktizēt gun ― izpildīt pilnveidošanās prakses vingrojumus.

* Sjuliaņ ― pilnveidošanās prakse.

* Sjusjin ― uzvedības pilnveidošana.