Falundafa.org
 

Vienkāršs “Šaņ” skaidrojums

Šaņ ir Visuma īpašības izpausme atšķirīgos līmeņos un atšķirīgās telpās. Tā ir arī Diženu Apskaidroto fundamentāla sākotnējā būtība. Tāpēc pilnveidošanās praktizētājam noteikti ir nepieciešams pilnveidot Šaņ, un ir jāsaplūst ar Visuma īpašību “Džeņ Šaņ Žeņ”. Milzīgie Debesu ķermeņi ir izveidoti no Visuma īpašības “Džeņ Šaņ Žeņ”. Dafa izplatīšanās dod iespēju dzīvajām būtnēm Visumā atjaunot savas iedzimtās vēsturiskās īpašības. Dafa ir pilnīgā harmonijā: katram no trim hieroglifiem Džeņ Šaņ Žeņ atsevišķi ņemtam tāpat pilnā mērā piemīt īpašība “Džeņ Šaņ Žeņ”, tāpēc ka matērija sastāv no mikroskopiskas matērijas, bet mikroskopiska matērija sastāv no vēl mikroskopiskākas matērijas, un tā tas turpinās līdz pašam galam. Tātad Džeņ arī ir veidots no “Džeņ Šaņ Žeņ”, Šaņ arī ir veidots no “Džeņ Šaņ Žeņ”, un Žeņ tāpat ir veidots no “Džeņ Šaņ Žeņ”. Vai tad Dao sistēmā, pilnveidojot Džeņ, nepilnveido “Džeņ Šaņ Žeņ”, un vai Budas sistēmā, pilnveidojot Šaņ, nepilnveido “Džeņ Šaņ Žeņ”? Patiesībā tikai vien virspusējā forma ir atšķirīga.

Runājot tikai par Šaņ – kad Šaņ atspoguļojas parasto cilvēku sabiedrībā, tad daži parastie cilvēki, kas maldīgi turas pie parasto cilvēku sabiedrības, var uzdot kādu parasto cilvēku sociālo jautājumu: “Ja visi cilvēki mācās Dafa, visi pievērš uzmanību Šaņ, tad ko mums darīt, ja būs agresija no ārienes vai sāksies karš?” Patiesībā, grāmatā “Džuaņ Faluņ” es jau izskaidroju, ka cilvēku sabiedrības attīstību nosaka debesu zīmju izmaiņas. Vai tādā gadījumā kari cilvēci piemeklē nejauši? Tieši reģioni ar lielu karmu, reģioni, kur cilvēku sirdis ir sabojājušās, ir nestabili un nemierīgi. Ja kāda nācija patiešām ir labsirdīga, tad tās karma noteikti ir maza, arī nemaz nav iespējams, ka uzsāktos karš, tāpēc ka Dafa principi to nepieļauj, jo Visuma īpašība nosaka visu. Cilvēkiem arī nevajag raizēties, ka labsirdīga nācija varētu tikt pakļauta uzbrukumam, jo Visuma īpašība ― Dafa ― ir izplatīta viscaur Debesu ķermenī no makroskopiskā līdz mikroskopiskajam, nav vietas, kur tās nebūtu. Dafa, ko es šodien izplatu, tiek nodots ne tikai Austrumu cilvēkiem, to vienlaikus vajag nodot arī Rietumu cilvēkiem. Viņu labestīgajiem cilvēkiem arī pienākas saņemt glābiņu. Visas nācijas, kurām ir jāieiet nākamajā jaunajā vēsturiskajā ērā, visas saņems Likumu un vienoti paaugstināsies. Šis jautājums skar ne tikai vienu nāciju. Cilvēces morāles līmenis arī atgriezīsies un paaugstināsies līdz cilvēku sākotnējai būtībai.

Li Hundži
1996. gada 20. jūlijā


tulkotāja piezīmes:

* Šaņ ― Labestība, žēlsirdība, līdzjūtība, labsirdība, labvēlība, laipnība.

* Džeņ Šaņ Žeņ ― Džeņ nozīmē īstenība, patiesība, īsts, patiesīgums; Šaņ ― labestība, līdzjūtība, žēlsirdība, labsirdība, laipnība; Žeņ ― pacietība, iecietība, atturība, izturība, savaldīšanās.