Falundafa.org
 

Fa konference

 

Ir ļoti būtiski, lai sekotāji savā starpā pārrunātu sajūtas un iespaidus, kas gūti pilnveidošanās praksē. Ja vien nav vēlmes izrādīt sevi, nav nekādu problēmu, ka palīdzat cits citam kopīgi paaugstināties. Lai veicinātu Dafa izplatību, dažādās vietās tika organizētas pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konferences, kas formas un satura ziņā bija ļoti labas un lietderīgas. Taču teksts, kuru skolnieks nolasīs, noteikti ir jāiesniedz konsultāciju punktam izskatīšanai un apstiprināšanai. Nav pieļaujams, ka tiek skarti politiska rakstura jautājumi, kas nav saistīti ar pilnveidošanās praksi, vai jautājumi, kas rada nepareizas tendences pilnveidošanās praksē un sabiedrībā. Tajā pašā laikā ir jāizvairās no tukšu salmu kulšanas, kura ir attīstījusies, mācoties dažādas parasto cilvēku teorijas. Nevar nolasīt tekstus, kas, ar vēlmi izcelt savus sasniegumus un izrādīties, uzrakstīti kā atskaites priekšniecībai.

Liela mēroga pilnveidošanās prakses pieredzes apmaiņas konferences, ko rīko provinču un pilsētu līmeņa galvenie [konsultāciju] punkti, nevajag pārvērst par valsts mēroga pasākumu. Nacionālā vai pat pasaules mēroga konferences rīko galvenā [zinātniskā] biedrība. Taču nevajag to darīt pārāk bieži, labāk rīkot reizi gadā (izņemot īpašus gadījumus). Nepārvērtiet to par formalitāti vai sacensībām savā starpā. Jāorganizē svinīgas Fa konferences, kuras patiešām spēj veicināt pilnveidošanos.

Li Hundži
1996. gada 26. jūnijā


tulkotāja piezīmes:

* Fa konference – Likuma konference, pilnveidošanās pieredzes apmaiņas konference, pilnveidošanās sasniegumu un iespaidu apmaiņas sapulce.

* biedrība, zinātniskā biedrība, izpētes biedrība ― virspusējā deklaratīvā publiskās pārstāvniecības organizācijas forma, kādā līdz 1999. gadam Ķīnā oficiāli izplatījās prakse. Ārpus Ķīnas un kopš 1999. gada publiskās pārstāvniecības forma ir Asociācija.