Falundafa.org
 

Turpiniet novērst savas stūrgalvīgās vēlmes

Sekotāji! Skolotājs uztraucas, bet ar to nekas nav līdzēts! Kāpēc gan jūs nespējat atbrīvoties no parasta cilvēka vēlmēm? Kāpēc jūs nevēlaties spert vēl vienu soli uz priekšu? Mūsu skolnieki, tajā skaitā arī mūsu darbinieki, apskauž viens otru pat strādājot Dafa labā. Vai tādā veidā jūs spēsiet kļūt par Budām? Es esmu par irdenu pārvaldi tikai tāpēc, ka jūs neatmetat to parasto cilvēku, un tāpēc darbā zaudējat dvēseles līdzsvaru. Dafa pieder visam Visumam, nevis kādam sīkam cilvēkam. Visi, kas veic [mūsu] darbu, dara to, lai izplatītu Dafa. Kāda atšķirība, kas to dara ― tu vai es? Vai tiešām jūs taisāties paņemt līdzi Debesu valstībā šīs vēlmes, ko neatmetat, un mēroties spēkiem ar Budām? Neviens nav spējīgs viens pats pilnībā uzņemties Dafa lietas, tāpēc atgūstiet savu dvēseles līdzsvaru! Kad jūs savā sirdī nespējat kaut ko pārvarēt, vai tad to nav izraisījušas jūsu stūrgalvīgās vēlmes? Mūsu skolniekiem nevajag domāt, ka uz jums tas neattiecas! Es ceru, ka visi padomās par sevi, tāpēc, ka jūs visi esat cilvēki, kas praktizē pilnveidošanos, izņemot mani, Li Hundži. Visi padomājiet par to: kāpēc es izplatu tik dižu Likumu kalpas beigu periodā? Ja es izstāstītu patieso stāvokli, es izplatītu ķecerību, jo cilvēki nāktu mācīties Likumu tikai šā iemesla dēļ, un tas nozīmētu, ka, dziņu vadīti, viņi mācītos Likumu. Kad tiek glābti cilvēki, – tikai kad tiecaties būt taisni, iespējams atmest jūsu stūrgalvīgās vēlmes. Visi zina, ka, neatmetot stūrgalvīgās vēlmes, neizdosies veiksmīgi pilnveidoties, tad kāpēc neuzdrošināties vēl atmest, spert vēl soli uz priekšu? Patiesībā ir grūti izteikt vārdos iemeslu, kāpēc es izplatu Dafa. Kad atklāsies patiesā aina, nožēlot būs par vēlu. Es redzu dažu cilvēku sirdis, taču nevaru tev to pateikt tieši. Tiklīdz Skolotājs tev pateiks, tu saglabāsi atmiņā manus vārdus un tādēļ visu dzīvi stūrgalvīgi turēsies pie tiem. Es ceru, ka neviens sekotājs netiks pazudināts. Izglābt cilvēkus ir ļoti grūti, bet sniegt izpratni ir vēl grūtāk. Ir svarīgi, lai katrs ievieto sevi tajā un izprot. Visi zina, ka Dafa ir labs, tad kāpēc gan neatmetat [stūrgalvīgās vēlmes]?

Li Hundži
1996. gada 6. janvārī


tulkotāja piezīmes:

* Skolotājs ― šeit lietotais ķīniešu jēdziens “šifu” sastāv no divām ķīnzīmēm ― “skolotājs” un “tēvs”. Autors bieži lieto šo jēdzienu, norādot uz sevi.

* kalpas beigu periods ― pilnveidošanās aprindās uzskata, ka Visumam ir trīs evolūcijas fāzes (Sākuma kalpa, Vidus kalpa un Pēdējā kalpa) un šobrīd ir Pēdējās kalpas noslēguma periods (sanskritā).