Falundafa.org
 

Budas Likuma terminoloģija

Daži no mūsu skolniekiem iepriekš ir bijuši laicīgie budisti, un uz viņiem dziļu iespaidu ir atstājusi budisma sūtrās lietotā terminoloģija. Kad šie skolnieki ierauga, ka es izmantoju vārdus, kas līdzīgi budisma terminoloģijai, tad viņi uzskata, ka tie sakrīt ar budisma terminoloģiju, vai ka tiem ir tāda pati nozīme. Patiesībā, to nozīme nav gluži vienāda. Daži haņu reģiona budisma termini ir ķīniešu leksika. Tie nav tikai un vienīgi budisma īpašie termini.

Izšķiroša nozīme ir tam, ka šie skolnieki nekādi nespēj atlaist budisma lietas. Iemesls ir tajā, ka viņi neapzinās, ka iespaidi no budisma joprojām ietekmē viņu domas, un viņiem nav pietiekamas sapratnes, ka nepieciešams iet tikai vienas skolas ceļu. Patiesībā, vai tad tāda veida saprašana par līdzību nav traucējums? Ja tu aplami saproti manus vārdus, vai tad tu jau nepilnveidojies budismā?

Li Hundži
1995. gada 21. decembrī