Falundafa.org
 

Kad Likums ir taisns

Kad cilvēkiem nav tikuma, notiek dabas katastrofas un cilvēku radītas nelaimes. Kad Zemei nav tikuma, itin viss novīst un iznīkst. Kad Debesīm nav Dao, plaisā Zeme, Debesis sagrūst un viss debesjums kļūst tukšs. Kad Likums ir taisns, tad Cjaņ un Kuņ būs taisni, dzīvība zels un plauks, Debesis un Zeme kļūs stabilas, un Likums pastāvēs mūžīgi.

Li Hundži
1995. gada 12. novembrī


tulkotāja piezīmes:

* Dao ― “Ceļš”, Likums, augstākais morāli ētiskais princips, pilnveidošanās ceļš.

* Cjaņ un Kuņ ― “Debesis un Zeme”, pilnīgi viss Visumā; Pārmaiņu grāmatas Jidzjin divas pretējas heksagrammas – debesis un zeme, jiņ un jan, vīrišķais un sievišķais sākums, visu pārmaiņu pirmsākums.