Falundafa.org
 

Budisma mācība ir pati vājākā un niecīgākā Budas Likuma daļa

Visas dzīvās būtnes! Nekad nevērtējiet ar budisma reliģiju “Džeņ Šaņ Žeņ” Dafa, jo to nav iespējams novērtēt. Cilvēki ir pieraduši saukt budisma sūtras par Likumu. Patiesībā, debesu ķermeņi ir tik neiedomājami milzīgi, ka pārsniedz Budu zināšanas par Visumu. Dao sistēmas taidzji teorija arī ir vien tikai zema līmeņa sapratne par Visumu. Šajā, parasto cilvēku līmenī jau vairs nav būtiska Likuma, bet Visuma malā eksistē vien pavisam niecīgs daudzums parādību, kuras var dot iespēju cilvēkiem praktizēt pilnveidošanos. Tā kā parastie cilvēki ir paša zemākā līmeņa cilvēki, tāpēc viņiem arī nav ļauts uzzināt īsteno Budas Likumu. Taču cilvēki ir dzirdējuši no gudrajiem, ka, godinot Budas, cilvēks var iesēt savā liktenī iespēju pilnveidoties; lasot lūgšanas, cilvēks, kas pilnveidojas, var saņemt Augstākās dzīvās būtnes aizsardzību; ievērojot priekšrakstus, ir iespējams sasniegt praktizētāja kritērijus. Vēstures gaitā vienmēr ir bijuši cilvēki, kas pētījuši, vai tas, ko saka Apskaidrotie, ir Budas Likums. Budas Tathagatas izteiktie vārdi ir Budas būtības izpausme, un tos arī var saukt par Likuma izpausmi, bet tas nav būtiskais Visuma Likums, jo pagātnē cilvēkiem nekādā gadījumā nebija ļauts zināt Budas Likuma īsteno izpausmi. Tikai tad ir iespējams izprast, kas ir Budas Likums, kad pilnveidojoties ir sasniegts augsts līmenis, tāpēc arī vēl jo vairāk netika pieļauts, ka cilvēki uzzinātu īsteno pilnveidošanās prakses būtību. Pirmo reizi kopš senseniem laikiem Faluņ Dafa ir atstājis cilvēkiem Visuma īpašību (Budas Likumu), un tas ir pielīdzināms tam, ka cilvēkiem ir atstātas kāpnes, pa kurām uzkāpt Debesīs. Tādejādi, kā gan tu vari ar lietām, kas agrāk bija budismā, vērtēt Visuma Dafa?

Li Hundži
1995. gada 8. oktobrī


tulkotāja piezīmes:

* Dafa ― Diženais Likums.

* taidzji ― “lielā robeža”, “absolūtā robeža”; Dao sistēmas simbols, Rietumos plašāk pazīstams kā jiņ–jan simbols.

* Faluņ Dafa ― “Likuma Rata Diženais [pilnveidošanās] Ceļš”.