Falundafa.org
 

Kas ir tukšums?

Kas ir tukšums? Kad nepastāv pieķeršanās, tad ir patiess tukšums. Tas nav materiāls tukšums. Turklāt dzenbudisms jau ir nonācis līdz savas Dharmas beigām, un tajā vairs nav nekā, ko varētu nodot tālāk. Šajos beigu laikos, kad Dharma atrodas haosā, tie, kas mācās dzenbudismu, vēl joprojām stūrgalvīgi turas pie tā teorijas par tukšumu, rīkojas neprātīgi un bezjēdzīgi, tā it kā būtu izpratuši filosofijas principu pamatus. Arī pats šīs skolas dibinātājs Bodhidharma teica, ka viņa Dharma pastāvēs tikai sešas paaudzes, un pēc tam vairs nebūs nekā, ko nodot tālāk. Kāpēc gan neizprast to? Ja saka, ka nav nekā, ka nav Likuma, nav Budas, nav tēla, nav sevis paša, nav esamības, tad kas gan ir Bodhidharma? Ja nav Dharmas, tad kas gan ir dzenbudisma teorija par tukšumu? Ja nav ne Budas, ne tēla, tad kas gan ir Šakjamuni? Ja tev nav ne vārda, nav tēla, nav sevis paša, nav esamības, ja viss ir tukšums, kādēļ tad tu ēd un dzer? Kādēļ tu valkā drēbes? Kā būtu, ja atņemtu tev acis? Tad kādēļ tu esi tik pieķēries parasta cilvēka septiņām jūtām un sešām vēlmēm? “Tukšums”, par kuru runāja Tathagata, patiesībā nozīmē būt brīvam no parastu cilvēku vēlmēm; “vulou” ir patiesā tukšuma būtība. Sākotnēji Visumā pastāv, veidojas un saglabājas matērija. Kā gan tas var būt tukšs? Likums, kuru nav izklāstījis Tathagata, noteikti nepastāvēs ilgi, un pilnīgi nekas no tā principa nesaglabāsies, jo Arhata likums nav Budas Likums! Izproti to! Izproti to!

Li Hundži
1995. gada 28. septembrī


tulkotāja piezīmes:

* Dharma (darma) ― šis termins ir ķīniešu jēdziena “Fa” (Likums) parastais tulkojums budisma kontekstā.

* Dharmas beigu periods ― zināms arī kā Likuma beigu periods; saskaņā ar Budas Šakjamuni sacīto, Dharmas beigu periods sāksies piecsimt gadu pēc viņa aiziešanas, un tad viņa Dharma vairs nespēs glābt cilvēkus.

* Šakjamuni ― Buda Šakjamuni, zināms arī kā “Buda”, vai Sidhartha Gautama – budisma pamatlicējs, kas dzīvojis senajā Indijā 5. gs. p. m. ē.

* Tathagata ― (no sanskrita, ķīniešu valodā – Žulai); apskaidrota būtne Budas sistēmā ar Sasnieguma statusu, kas atrodas augstāk par Bodhisatvas un Arhata līmeņiem.

* Arhats ― (no sanskrita, ķīniešu valodā – Luohaņ); Apskaidrotais ar Budas sistēmas statusu, kas pārsniedz Trīs sfēras, bet ir zemāks par Bodhisatvu.

* septiņas jūtas un sešas vēlmes ― aforisms, ar kuru apzīmē visas dažāda veida jūtas un vēlmes; apkopojošs cilvēcisko emociju apzīmējums.

* vulou ― nekas nav atstāts bez ievērības, nekas nav izlaists, nekas nav palaists garām, bez nolaidības.