Falundafa.org
 

Izpratne

Duļķaina ir cilvēku pasaule, kopā sajauktas pērles un zivju acis. Tathagatam pasaulē jānokāpj klusi un nemanāmi. Kad tiek izplatīts Likums, noteikti traucē ķecerīgas skolas. Gan Dao, gan dēmoniska mācība vienlaikus izplatās vienā un tajā pašā pasaulē. Lai atšķirtu patieso no nepatiesā, svarīga ir izpratne. Kā gan var atšķirt? Noteikti ir gudri cilvēki. Tie, kam patiešām ir iepriekšnolemta spēja izprast, nāk nepārtraukti pāris aiz pāra, ieiet Dao un saņem Likumu. Viņi atšķir taisno no ķecerīgā, saņem patiesu mācību, atvieglo savu ķermeni, vairo savu viedumu, piepilda savu sirdi, viegli un mierīgi peld Likuma laivā. Brīnišķīgi! Enerģiski un pašaizliedzīgi virzās uz priekšu līdz Pilnībai.

Tie, kas bez mērķa maldās šajā pasaulē un kam ir grūti izprast, dzīvo naudas dēļ, mirst varas dēļ, priecājas un bēdājas niecīgu ieguvumu dēļ. Tie visiem spēkiem stūrgalvīgi cīnās viens ar otru, tā visu savu mūžu radot karmu. Kad tādi cilvēki dzird par Likumu, viņi noteikti smejas par to un pār viņu lūpām nāk vārds “māņticība”, jo sirds dziļumos viņiem ir grūti saprast un grūti noticēt. Tādi cilvēki ir kā aprobežoti, un viņus izglābt arī ir grūti. Liela karma jau apņem viņu ķermeņus, tā noslēdz viņu gudrību, un viņu sākotnējā būtība ir zudusi.

Li Hundži
1995. gada 14. jūnijā


tulkotāja piezīmes:

* ieiet Dao ― nostāties uz pilnveidošanās ceļa.